Verdeling EP-zetels

Contentverzamelaar

Verdeling EP-zetels

Het Europees Parlement bereidt een advies voor aan de Europese Raad over de verdeling van EP-zetels tussen de lidstaten. Dit moet gebeuren volgens het beginsel van degressieve evenredigheid, zo zal het nieuwe EU-Verdrag bepalen. Maar hoe dat precies moet...?

Volgens het nieuwe EU-Verdrag heeft een lidstaat vanaf 2009 recht op ten minste zes zetels en ten hoogste 96 zetels. Voor het overige moet het aantal zetels worden bepaald volgens het beginsel van degressieve evenredigheid. Daarover geeft het verdrag verder geen duidelijkheid. Een Spaans instituut heeft een wiskundig model ontwikkeld. Met deze zgn. parabool-methode zou het aantal zetels per lidstaat objectief kunnen worden berekend. Maar zo werkt het niet altijd in de EU…want wanneer het aantal zetels voor de ene lidstaat verhoogd wordt, moeten andere lidstaten inleveren. De discussie zal niet gemakkelijk worden.
Nederland zou volgens berichten straks een zetel extra krijgen en daarmee op 26 zetels komen. Nu heeft Nederland er 27. Maar vanaf 2009 zouden dat er 25 worden. Vandaar.