Verdrag van Lissabon niet in strijd met Tsjechische grondwet

Contentverzamelaar

Verdrag van Lissabon niet in strijd met Tsjechische grondwet

Witte rook in Brno; het Verdrag van Lissabon is volgens het Grondwettelijk Hof aldaar niet strijd met de Tsjechische grondwet. In een unaniem oordeel hebben de rechters dit mogelijke juridische obstakel voor de Tsjechische ratificatie van het Verdrag weggenomen. Voor het eerst staat er in een rechterlijke uitspraak opgeschreven dat het Verdrag van Lissabon het karakter van de Europese integratie niet fundamenteel verandert, noch de soevereiniteit van de lidstaten aantast. Maar president Klaus heeft aangekondigd zijn handtekening pas te zetten nadat Ierland het verdrag heeft geratificeerd.

De zaak werd in maart 2008 aanhangig gemaakt bij het Grondwettelijk Hof door een aantal Tsjechische senatoren. De rechters hebben het beroep strikt geïnterpreteerd en enkel die delen van het Verdrag onderzocht die door de senatoren bekritiseerd werden. Hierdoor bestaat theoretisch nog de kans dat de niet-beoordeelde delen van het Verdrag alsnog door het Grondwettelijk Hof ter discussie komen te staan.

Belangrijkste aanwijzing voor het Hof dat de soevereiniteit van de lidstaten niet wordt aangetast is de mogelijkheid die lidstaten wordt geboden uit de EU te treden. Hierdoor staat het volgens het Hof ‘ononomstotelijk vast’ dat de nationale soevereiniteit gerespecteerd wordt.

Een van de prominente tegenstanders van het Verdrag van Lissabon, de Tsjechische president Klaus, intervenieerde in de procedure. Hierdoor moest het Hof haar uitspraak uitstellen. In een eerste reactie verklaarde Klaus dat de uitspraak ‘ondeskundig’, ‘subjectief’ en ‘politiek’ is.

Het verdrag moet nu verder worden behandeld door het Tsjechische parlement. De besluitvorming zal naar verwachting niet kunnen worden afgerond voordat Tsjechië het voorzitterschap van de EU overneemt van Frankrijk.

Hoe dan ook zal ratificatie pas plaatsvinden nadat de Ieren dat hebben gedaan. President Klaus heeft namelijk aangekondigd daarop te willen wachten. Hiermee volgt hij het voorbeeld van de Poolse president Kaczynski.