Verdrag van Lissabon: uitstel of afstel?

Contentverzamelaar

Verdrag van Lissabon: uitstel of afstel?

De uitslag van het referendum in Ierland (53,4% tegen) heeft de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon per 1 januari 2009 onzeker gemaakt. Maar de eerste verklaringen en commentaren spreken niet van afstel. De Europese Raad heeft nu afgesproken dat Ierland in oktober voorstellen zal doen voor een reactie op het Ierse nee. De ratificatieprocedures in de andere lidstaten gaan gewoon door. Inmiddels heeft ook het Verenigd Koninkrijk het verdrag goedgekeurd. In Nederland heeft de Tweede Kamer al ingestemd en zal de Eerste Kamer zich begin juli over het verdrag buigen.

Voor Nederlanders en Fransen is het Ierse Nee een beetje déjà-vû. Toen deze founding fathers de Europese Grondwet afwezen, was echter meteen duidelijk dat die van de baan was. Dat ligt nu anders. Ook de Ierse regering heeft niet gesteld dat het verdrag van Lissabon dood is.

Het uitstel zal er trouwens niet toe leiden dat de EU stuurloos wordt. De bestaande regels, die door het Verdrag van Nice al zoveel mogelijk waren toegesneden op een Unie van 27, kunnen nog wel even functioneren. Maar het zou wel gemakkelijk zijn als de institutionele vernieuwingen van Lissabon van kracht zijn voordat bijvoorbeeld de nieuwe Commissie aantreedt per oktober 2009.