Verkeerd BTW-tarief voor sexcabines

Contentverzamelaar

Verkeerd BTW-tarief voor sexcabines

Wie van mening is dat de Europese BTW-richtlijn niet midden in het leven staat, heeft het mis. Het EU-Hof van Justitie heeft bepaald dat cabines waar je individueel sexfilms kunt bekijken niet onder het lage BTW-tarief vallen. Met de uitspraak van het Hof is ook Nederlandse jurisprudentie onderuit gehaald. Het Ministerie van Financiën is blij met de uitspraak van het Hof.

Een Belgische exploitant van cabines weigerde de Belgische fiscus het hogere BTW-tarief te betalen. Hij verwees daarvoor naar de Nederlandse jurisprudentie. In 2008 oordeelde de Nederlandse Hoge Raad dat de peepshows te kwalificeren zijn als ‘kunst’ en dus het lage BTW-tarief van toepassing is.

Het Hof laat zich niet uit over de vraag of sprake is van ‘kunst’. Volgens het Hof moet een bioscoop “publiek toegankelijk zijn tegen voorafgaande betaling van een toegangsrecht, zodat al wie dit toegangsrecht betaalt, het recht krijgt gezamenlijk gebruik te maken van de voor deze evenementen of voorzieningen kenmerkende culturele diensten en ontspanning”. Privécabines vallen niet onder deze definitie.

Het ECER adviseert bezoekers van sexcabines alleen een duurder kaartje te accepteren als de prijs twee jaar geleden verlaagd werd. Misstanden kunnen worden gerapporteerd aan DJZ-ECER@minbuza.nl