Vernieuwde ICER-handleiding notificatie van technische voorschriften

Contentverzamelaar

Vernieuwde ICER-handleiding notificatie van technische voorschriften

De aanmelding van nieuwe nationale technische voorschriften in Brussel is opnieuw uit de doeken gedaan door de Interdepartementale Commissie Europees Recht. Deze aanmelding is verplicht op grond van de zgn. Securitel-richtlijn. Het niet-naleven van deze richtlijn leidde destijds tot de oprichting van de ICER.

Nationale ontwerpmaatregelen met eisen aan goederen en eisen aan elektronische diensten (technische voorschriften) moeten aan de Commissie worden gemeld (notificeren). Deze plicht vloeit voort uit de zgn. notificatierichtlijn (98/34/EG). Deze handleiding is bedoeld voor degenen die bij (diensten van) de departementen regelgeving opstellen. Op basis van de handleiding kan worden bepaald of een ontwerp voor een maatregel genotificeerd moet worden en zo ja, hoe de te volgen procedure werkt.