Vernieuwde ICER Handleiding Wetgeving en Europa

Contentverzamelaar

Vernieuwde ICER Handleiding Wetgeving en Europa

De in 2017 geheel herziene versie van de Handleiding Wetgeving en Europa is nu beschikbaar. Deze Handleiding is bedoeld voor wetgevingsjuristen en beleidsmedewerkers die te maken krijgen met de implementatie van EU-regelgeving. Daarbij wordt aandacht besteed aan zowel de omzetting van richtlijnen als de uitvoering van verordeningen.

Handleiding Wetgeving en Europa 
Versie 02-11-2017 

De Handleiding Wetgeving en Europa staat onder redactie van de Interdepartementale Commissie Europees Recht – Implementatie (ICER-I). De teksten worden geaccordeerd door het IOWJZ. Deze versie is door het IOWJZ goedgekeurd op 2 november 2017. Wijzingen en suggesties kunnen ingediend worden bij de ICER-I.

Binnenkort verschijnt nog een aanvullende module die ‘veelgestelde vragen’ behandelt, waarbij op enkele thema’s nog nader wordt ingegaan. Ook voor dit onderdeel kunnen suggesties worden ingediend bij de ICER-I (via j.de.boer@minvenj.nl). De webversie van de Handleiding zal eerste kwartaal 2018 op de website van het Kenniscentrum Wetgeving beschikbaar komen.