Verordening versterking defensie industrie door gemeenschappelijk aanbesteden aangenomen

Contentverzamelaar

Verordening versterking defensie industrie door gemeenschappelijk aanbesteden aangenomen

De verordening stimuleert samenwerking tussen de lidstaten bij overheidsopdrachten op defensiegebied. Dit moet de solidariteit vergroten, verdringingseffecten voorkomen, overheidsuitgaven rationaliseren en versnippering in defensieaankopen tegengaan.

Het gaat om de op 9 oktober 2023 door de Raad aangenomen verordening tot oprichting van een instrument voor de versterking van de Europese defensie-industrie door middel van gemeenschappelijke aanbestedingen (EDIRPA) aangenomen (zie hier het voorstel voor de Verordening COM(2022) 349 van de Commissie). Door het akkoord van de Raad kan dit instrument binnenkort in werking treden. De regels van de EDIRPA-Verordening treden in werking op de dag na de bekendmaking in het Publicatieblad van de EU.

Het EDIRPA
Lidstaten die voor een gezamenlijke aankoop een consortium met minstens 2 andere lidstaten vormen, zullen via het EDIRPA op een gedeeltelijke terugbetaling uit de EU-begroting kunnen rekenen. De begroting van het instrument bedraagt 300 miljoen euro.

EDIRPA beoogt de Europese defensie gerelateerde technologische en industriële basis, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en midcaps, concurrerender en efficiënter te maken. De industrie zal zich sneller kunnen aanpassen aan structurele veranderingen, en de toeleverings­ketens worden opengesteld voor grensoverschrijdende samenwerking in de EU.

Gebruik maken van het EDIRPA kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten contractanten en sub contractanten gevestigd zijn en hun uitvoerende bestuurs­structuren hebben in de EU of een geassocieerd land. Ze mogen niet onder zeggenschap staan van een niet-geassocieerd derde land. Bovendien moet ten minste 65 procent van de onderdelen van de eindproducten afkomstig zijn uit de EU of een geassocieerd land.

Meer informatie:

Persbericht Raad
Website Raad: Defensie industrie en aanbesteding
ECER-dossier: Aanbestedingen
ECER-dossier: Buitenlands- en Veiligheidsbeleid
ECER-bericht: Politiek akkoord bereikt over verordening voor versterking defensie industrie door gemeenschappelijk aanbesteden (4 juli 2023)