Verslag over de cyberveiligheid van communicatie-infrastructuur doet aanbevelingen om risico's te beperken

Contentverzamelaar

Verslag over de cyberveiligheid van communicatie-infrastructuur doet aanbevelingen om risico's te beperken

In het verslag worden bedreigingen voor communicatienetwerken en -infrastructuur geïdentificeerd, die misbruik maken van zwakke plekken en aanzienlijke risico's kunnen vormen voor de beveiliging en veerkracht van de connectiviteitsinfrastructuur. De bevindingen over geïdentificeerde bedreigingen omvatten onder andere wissers, die gegevens op gerichte systemen kunnen wissen of beschadigen, ransomware-aanvallen, aanvallen op de toeleveringsketen en fysieke aanvallen.

Op 21 februari 2024 hebben de EU-lidstaten met steun van de Europese Commissie en ENISA, het EU-agentschap voor cyberbeveiliging, een verslag gepresenteerd over de cyberbeveiliging en veerkracht van de communicatie-infrastructuren en -netwerken in de EU.

Op basis van de bevindingen en in aanvulling op de risicoscenario's die al zijn geïdentificeerd in de gecoördineerde risicobeoordeling van 5G-netwerken door de EU, ontwikkelt het rapport tien strategische risicoscenario's, zoals een aanval op de toeleveringsketen om toegang te krijgen tot de infrastructuur van operators of een gecoördineerde fysieke sabotageaanval op digitale infrastructuur.

Als onmiddellijke follow-up om deze risico's te beperken, worden in het verslag strategische en technische aanbevelingen gedaan aan de lidstaten, de Commissie en ENISA, die zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd. Deze aanbevelingen omvatten cyberoefeningen, stresstests van kritieke infrastructuur, beoordeling van de kriticiteit, veerkracht en redundantie van de kerninfrastructuur van het internet, met inbegrip van onderzeese kabels, of de uitwisseling van goede praktijken tussen nationale autoriteiten over fysieke aanvallen op digitale infrastructuur.

Het verslag is een follow-up van de gezamenlijke oproep van de informele Raad van ministers van Telecommunicatie die op in maart 2022 in Frankrijk werd georganiseerd. Het verslag draagt tevens bij aan de werkstroom onder pijler III - Veilige en veerkrachtige digitale infrastructuren voor Europa, van het op 21 februari 2024 aangenomen witboek "Hoe Europa's digitale infrastructuurbehoeften te beheren?”

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering