Verslag over evaluatie en toekomst van het Cohesiebeleid gepubliceerd

Contentverzamelaar

Verslag over evaluatie en toekomst van het Cohesiebeleid gepubliceerd

De aanbevelingen die in het verslag worden gedaan vormen een aanvulling op de lopende discussies en adviezen van belanghebbenden en instellingen over de toekomst van het cohesiebeleid.

De onafhankelijke groep van deskundigen op hoog niveau inzake de toekomst van het cohesiebeleid heeft op 20 februari 2024 een verslag gepresenteerd, waarin de werking van het cohesiebeleid wordt beoordeeld en aanbevelingen worden gedaan om ervoor te zorgen dat het beleid welvaart en convergentie in de hele EU blijft bevorderen.

De groep, die onafhankelijk van de Europese Commissie is opgericht door Elisa Ferreira, EU-commissaris voor Cohesie en Hervormingen, heeft onderzocht hoe ervoor kan worden gezorgd dat het cohesiebeleid groei en herstel in alle Europese regio's blijft ondersteunen en tegelijkertijd de groene en digitale transitie kan verwezenlijken en regio's kan helpen zich aan te passen aan de huidige demografische, industriële en geopolitieke uitdagingen. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van de academische wereld, nationale en regionale overheden en het maatschappelijk middenveld in de hele EU. De leden zijn geselecteerd op basis van hun ervaring met het cohesiebeleid, economische en sociale governance en Europese integratie. Achtergrondinformatie over het onderzoek is hier op het open gegevensplatform over het cohesiebeleid verkrijgbaar.

Het verslag is opgebouwd rond drie belangrijke vragen om na te denken over de toekomst van het cohesiebeleid na 2027:

 • Waarom is het cohesiebeleid van cruciaal belang voor de toekomst van Europa?
 • Wat doet het cohesiebeleid en wat moet het doen?
 • Hoe kan het cohesiebeleid zijn taak van economische, sociale en territoriale cohesie beter vervullen in de context van de groene en digitale transitie en demografische veranderingen?

De groep doet de volgende aanbevelingen. Het cohesiebeleid moet:

 • Meer plaatsgebonden zijn, met toekomstgerichte investeringen die zijn afgestemd op de unieke sterke punten, uitdagingen en behoeften van elke regio;
 • een holistische benadering van het sociaal beleid bevorderen door meer te investeren in de ontwikkeling van menselijk kapitaal en sociale integratie om ongelijkheden in alle gebieden te voorkomen en te verminderen;
 • gebruik te maken van de lokale capaciteiten en mogelijkheden om door middel van diversificatie en samenwerking toekomstige kansen voor inclusieve en duurzame groei te ontwikkelen;
 • betere nationale en regionale instellingen op te bouwen door capaciteitsopbouw en innovatie gelijk te stellen met investeringen in infrastructuur en productief kapitaal;
 • effectievere en inclusievere ontwikkelingsstrategieën uit te werken door gebruik te maken van de beginselen van sterk partnerschap en gedeeld beheer, waarbij belanghebbenden uit verschillende bestuursniveaus en het maatschappelijk middenveld worden samengebracht;
 • regio's verbinden om mondiale kansen te benutten en duurzamere en veerkrachtigere innovatie tot stand te brengen;
 • meer prestatiegericht worden door deze aanpak te combineren met de territoriale dimensie ervan;
 • beter ingebed zijn in het systeem van economische governance;
 • haar administratieve procedures te stroomlijnen en efficiëntere, gebruiksvriendelijkere benaderingen vast te stellen om de processen te vereenvoudigen; en het
 • zich blijven richten op haar oorspronkelijke opdracht om duurzame ontwikkeling te stimuleren en het concurrentievermogen te stimuleren, met behoud van de flexibiliteit om dringende uitdagingen aan te pakken.

De reflectie over de toekomst van het cohesiebeleid zal worden voortgezet tijdens het 9e Cohesieforum , dat van 11 tot en met 12 april 2024 wordt gehouden. De Europese Commissie zal in het voorjaar van 2024 het 9e cohesieverslag publiceren. Het achtste verslag kwam in 2022 uit.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Begroting
ECER-bericht: Verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) over het cohesiebeleid als instrument voor crisisrespons (10 februari 2023)