Verwarring 18 nieuwe leden EP

Contentverzamelaar

Verwarring 18 nieuwe leden EP

Gesprek van de dag in Brussel gaat over de nieuwe functies die ontstaan door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon: de voorzitter van de Europese Raad en de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken. Even verderop in de Europese wijk veroorzaakt het Verdrag van Lissabon hoofdbrekens: wanneer nemen de 18 nieuwe leden van het Europees Parlement die als gevolg van het Verdrag gekozen zijn zitting in het EP?

Onder het Verdrag van Nice heeft het EP 736 leden. Volgens het Verdrag van Lissabon moet het EP 751 leden tellen. Hier bovenop komen nog eens 3 leden als gevolg van afspraken die gemaakt zijn tijdens de Europese Raad in december 2008.

De 18 nieuwe EP-leden komen uit 12 lidstaten. Op dit moment hebben deze personen al een ‘waarnemersstatus’. Zij draaien dus mee in het EP, maar hebben geen officiële zitting. De Europese Raad heeft bepaald dat deze leden ‘indien mogelijk, in het jaar 2010’ zitting zullen nemen in het EP. Het verdrag van Lissabon zal moeten worden aangepast naar aanleiding van de afspraken.

Het is niet duidelijk of iedere lidstaat zijn afgevaardigden kan sturen wanneer de nationale aanwijzingsprocedures zijn afgerond, of dat alle nieuwe EP-leden in een keer moeten worden geïnstalleerd. De problemen worden nog groter als blijkt dat sommige landen maar moeilijk in staat blijken te zijn te bepalen welke personen ‘naar Brussel en Straatsburg mogen’. In Frankrijk bijvoorbeeld is niet geregeld wat de kiesdeler is voor de twee extra Franse zetels.

Voor de Nederlandse extra zetel zal de Kieswet worden aangegepast. De aanpassing leidt ertoe dat deze zetel wordt ingenomen door de PVV.