Video: de Commissie Juncker uitgelegd in 3 minuten

Contentverzamelaar

Video: de Commissie Juncker uitgelegd in 3 minuten

Bekijk een video met uitleg over de Europese Commissie 2014-2019 onder leiding van Jean-Claude Juncker, incl. een uitgebreid overzicht van alle vice-voorzitters en commissarissen.

De nieuwe Commissie is geclusterd rond zeven projectteams, elk onder leiding van een vicevoorzitter. Deze video legt uit hoe deze clusters functioneren en toont de samenstelling van elk projectteam.

Daarnaast bevat de video infographics over het aantal terugkerende commissarissen, de verdeling naar geslacht en de politieke kleur van de Commissarissen. Tot slot nemen we een kijkje in de “indivuele paspoorten” van alle 28  commissarissen.

Lees ook de eerdere berichtgeving over de Commissie Juncker:

·         Nieuwe Commissievoorzitter Juncker presenteert agenda

·         Benoemingen EU: hoe zit het precies?

·         Nieuwe Europese Commissie: Timmermans eerste vicepresident

·         Kabinetsappreciatie nieuwe Europese Commissie

·         Hoorzittingen nieuwe Commissarissen in EP

·         EP stemt in met nieuwe Europese Commissie