Vijfde toetredingsronde afgerond, Bulgarije en Roemenïë toegetreden

Contentverzamelaar

Vijfde toetredingsronde afgerond, Bulgarije en Roemenïë toegetreden

Hoeveel lidstaten telt de EU nu? Wat betekent de uitbreiding voor de instellingen? En hoe verloopt nu de besluitvorming in de Raad? Het ECER heeft voor u de belangrijkste kengetallen van de uitbreiding van de EU op een rij gezet.

TOETREDING ROEMENIË EN BULGARIJE PER 1 JANUARI

De gegevens zijn hoofdzakelijk ontleend aan de Toetredingsakte 2005. Het volledige Toetredingsverdrag vindt u trouwens ook hier op de ECER-site.

Aantal lidstaten
De uitbreiding brengt het aantal lidstaten op 27.

Talen
Het Roemeens en het Bulgaars hebben het aantal officiële talen en werktalen van de instellingen gebracht op 23.

Raad van Ministers
Voor besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid worden de stemmen gewogen (art. 205 EG). Roemenië krijgt 14 stemmen, Bulgarije 10 stemmen (Nederland 13 stemmen). Nieuwe drempel voor totstandkoming besluiten met gekwalificeerde meerderheid: 255 van 345 stemmen en een meerderheid van de lidstaten. Blokkerende minderheid: ten minste 91 stemmen (artikel 10 TA 2005).
Bevolkingsomvang: een lid van de Raad kan verlangen dat wordt nagegaan of de lidstaten die een gekwalificeerde meerderheid vormen ten minste 62 % van de totale bevolkingsomvang uitmaken. De bevolkingsomvang van Roemenië en Bulgarije wordt naar verwachting vastgesteld op 21,6 mln, respectievelijk 7,7 mln (procedure loopt nog). Totale Uniebevolking: 492,8 miljoen inwoners. De drempel van 62% wordt gevormd door 305,5 miljoen inwoners. (Bijlage III bij het Reglement van Orde van de Raad).

Gekwalificeerde meerderheid Verdrag van Nice (art 205 EG Verdrag)

Lidstaat

aantal stemmen

Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk

29

Spanje, Polen

27

Roemenië

14

Nederland

13

België, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Portugal

12

Oostenrijk, Zweden, Bulgarije

10

Denemarken, Ierland, Litouwen, Slowakije, Finland

7

Estland, Cyprus, Letland, Luxemburg, Slovenië

4

Malta

3


Drie criteria voor gekwalificeerde meerderheid
1. stemmen-criterium: 255 van de 345 stemmen voor (blokkerende minderheid 91 stemmen)
2. lidstaten-criterium: meerderheid van de lidstaten voor (tenminste 14 LS)
3. bevolking-criterium: 62% van de Uniebevolking, dit criterium is pas van toepassing
als een lidstaat verlangt dit na te gaan.


Bevolkingsaantallen ( x 1000 )

Duitsland 82438,0

Portugal 10 569,6

Finland 5 255,6

Frankrijk 62886,2

België 10 511,4

Ierland 4 209,0

Verenigd Koninkrijk 60421,9

Tsjechië 10 251,1

Litouwen 3 403,3

Italië 58751,7

Hongarije 10 076,6

Letland 2 294,6

Spanje 43758,3

Zweden 9 047,8

Slovenië 2 003,4

Polen 38157,1

Oostenrijk 8 265,9

Estland 1 344,7

Roemenië 21610,2

Bulgarije 7 718,8

Cyprus 766,4

Nederland 16334,2

Denemarken 5 427,5

Luxemburg 459,5

Griekenland 11125,2

Slowakije 5 389,2

Malta 404,3

Totale Uniebevolking 492 881,2
Drempel 62% 305 586,3


Andere instellingen en organen
- Europees Parlement: In totaal 50 nieuwe EP leden, 33 voor Roemenië en 17 voor Bulgarije (NL heeft nu 27 leden, en vanaf 2009 25) (artikel 9 TA 2005).
- Hof van Justitie en Gerecht van eerste aanleg: elk een rechter per lidstaat (artikel 11 TA 2005).
- Europese Rekenkamer: een vertegenwoordiger per lidstaat .
- Economisch en Sociaal Comité: Roemenië 15 stemmen, Bulgarije 12 stemmen (Nederland 12) (artikel 12 TA 2005).
- Comité van de Regio’s: Roemenië 15 stemmen, Bulgarije 12 stemmen (Nederland 12) (artikel 13 TA 2005).

Voor een volledig overzicht van de benoemingen kunt u hier klikken.