Contentverzamelaar

Voldoende steun voor voorstel uitbreiding EU-Gerecht
Er is voldoende steun van de lidstaten voor het voorstel van het EU-Hof om te komen tot een geleidelijke verdubbeling van het aantal rechters van het Gerecht van de EU. Dat blijkt uit een brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Het EU-Hof had het plan voorgelegd aan de Raad als oplossing voor de politieke impasse bij de benoeming van rechters. Het plan van het EU-Hof, dat dient ter vermindering van de achterstanden bij het EU-Gerecht, kan nu worden omgezet in wetgevende maatregelen.

In zijn brief schrijft minister Koenders dat, ondanks de zoektocht van onder andere Nederland naar alternatieven voor het plan, voldoende lidstaten het EU-Hof steunen.

Het voorstel van het EU-Hof houdt in dat het aantal rechters in het EU-Gerecht stapsgewijs worden verdubbeld (van 28 rechters naar 56 rechters, twee per lidstaat), onder meer door het EU-Ambtenarengerecht te integreren in het EU-Gerecht. Voorgesteld is om de verdubbeling in drie stappen tot stand te brengen:

  • fase 1: 12 nieuwe rechters per 2015.
  • fase 2: integratie EU-Ambtenarengerecht (7 rechters) en EU-Gerecht per 2016.
  • fase 3: 9 nieuwe rechters per 2019.

Het Nederlandse kabinet is kritisch over het voorstel van het EU-Hof, zoals blijkt uit het BNC-fiche dat naar de Eerste en Tweede kamer is gestuurd. Hoewel het kabinet de doelstelling van vermindering van de hoge werklast en het wegwerken van de achterstanden bij het EU-Gerecht deelt, is het kabinet kritisch over dit idee vanwege de twijfels over de noodzaak van uitbreiding en de budgettaire implicaties ervan.

De President van het EU-Hof (Vassilios Skouris) greep ook zijn speech bij de eedaflegging van de Commissie Juncker aan om het belang van het voorstel te benadrukken.