Volkswagen-wet belemmering voor kapitaalverkeer?

Contentverzamelaar

Volkswagen-wet belemmering voor kapitaalverkeer?

Advocaat-generaal Colomer is van mening dat de Volkswagen-wet het vrij verkeer van kapitaal beperkt. Zijn inziens belet de constructie van de wet inmenging in het bestuur van de onderneming en ontmoedigt investeerders. Het is nu aan het Hof van Justitie om zich over deze kwestie uit te spreken.

De Commissie heeft in 2005 beroep ingesteld tegen Duitsland op grond dat de Volkswagen-wet inbreuk maakt op het vrij verkeer van kapitaal.

De volgende drie aspecten van de Vokswagen wet staan ter discussie:

  • het recht van de Bondsregering en het Land Niedersachsen om elk twee leden van de Raad van Toezicht te benoemen (terwijl er in totaal 10 leden in de Raad zitten);
  • beperking van het stemrecht tot 20% van het maatschappelijk kapitaal wanneer een aandeelhouder meer dan dit percentage in handen heeft;
  • beslissingen kunnen alleen worden vastgesteld indien deze worden genomen door aandeelhouders die samen meer dan 80% van het maatschappelijk kapitaal in handen hebben (normaal gesproken is dit percentage 75%).

Op dinsdag 13 februari is de conclusie van de A-G in deze zaak gepubliceerd. Hij stelt voor om Duitsland te veroordelen wegens schending van Verdragsverplichtingen. De Volkswagen-wet versterkt de positie van de Bondsregering en het Land Niedersachsen. Samen hebben zij een blokkerende minderheid, en in combinatie met het beperkte stemrecht van aandeelhouders wordt hiermee inmenging in het bestuur voorkomen. Dit alles betekent dat Volkswagen niet aantrekkelijk is voor (grote) investeerders.

Het is nu aan het Hof van Justitie om zich over deze zaak uit te spreken.