Voltallig EU-Hof behandelt zaak Europese noodfonds

Contentverzamelaar

Voltallig EU-Hof behandelt zaak Europese noodfonds

Het EU-Hof behandelde op dinsdag 23 oktober 2012 in voltallige formatie (alle 27 rechters!) de zaak van Thomas Pringle tegen de Ierse staat. Pringle is een lid van het Ierse Lagerhuis. Hij is het niet eens met de Ierse deelname aan het Europese noodfonds, het ESM-verdrag. Volgens Pringle is het ESM-verdrag in strijd met EU-recht. Tegen het betoog van Pringle pleitten 9 lidstaten en 3 EU-instellingen, die alle vinden dat het EU-recht niet geschonden is. Het is voor het eerst dat het EU-Hof een prejudiciƫle vraag van een nationale rechter als voltallig Hof behandeld.

Het Ierse parlementslid is van mening dat de leden van het ESM-verdrag (de eurolanden) door buiten de Unie een stabiliteitsmechanisme op te richten, inbreuk hebben gemaakt op het Unierecht. Het besluit van de Europese Raad waarmee het werkingsverdrag wordt gewijzigd (artikel 136, lid 3) had volgens Pringle niet via de vereenvoudigde procedure (artikel 48, lid 6 EU) tot stand mogen worden gebracht. Deelname van lidstaten in het ESM is in de ogen van Pringle ook in strijd met artikel 125 VWEU (no bail out clausule).

De andere partijen in de zaak betwisten de stellingen van Pringle. In hun ogen mochten de lidstaten het ESM oprichten en is er geen sprake van een inbreuk op artikel 125 VWEU.

Het is de eerste keer dat het Hof een besluit van de Europese Raad toetst. De Europese Raad is sinds het Verdrag van Lissabon een instelling van de Unie. De vereenvoudigde procedure voor het wijzigen van het derde deel van het Werkingsverdrag werd ook met het Verdrag van Lissabon ingevoerd. De zaak wordt met een versnelde procedure behandeld door het Hof.

Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is opgericht door de Eurolanden om de stabiliteit van euro te waarborgen. Alle 17 ESM-leden hebben het ESM-verdrag geratificeerd. Door de Duitse ratificatie (na de uitspraak van het Federale Constitutionele Hof op 12 september 2012) kon het Verdrag in werking treden. De eerste bijeenkomst van de Raad van Gouverneurs, bestaande uit ministers van Financiƫn, heeft plaatsgevonden in Luxemburg.

Zie hier een eerder bericht van het ECER over de kwestie. Zie ook de berichtgeving in het Duitse journaal, EUobserver, Bloomberg en de Irish Times.