Vooraankondiging ECER-seminar Talen in het EU-recht 16 november 2023

Contentverzamelaar

Vooraankondiging ECER-seminar Talen in het EU-recht 16 november 2023

Op donderdagmiddag 16 november organiseert het ECER een seminar over Talen in het EU-recht. Belangstellenden kunnen zich vanaf heden bij het ECER aanmelden.

Taaldiversiteit speelt binnen de Europese Unie van 27 lidstaten -met elk hun eigen taal (inmiddels bestaan er 24 officiële EU-talen)- een belangrijke rol. Niet alleen vanuit culturele optiek, maar vanzelfsprekend ook bij de toepassing en de uitleg van het Europese recht. 

Hoe komen diverse talenversies van EU-wetgeving en EU-jurisprudentie tot stand en hoe verhouden eventuele interpretatiekwesties die zich daaruit voordoen zich tot elkaar? Welke talenversies van wetgeving of jurisprudentie verschijnen wanneer en hoe zijn die het beste vindbaar? Welke officiële EU-talen zijn er en welke actuele ontwikkelingen spelen er op het gebied van talenregimes binnen de EU? Welke specifieke rol speelt taal binnen het vrij verkeer op de EU-interne markt en ten aanzien van de constitutionele identiteit van lidstaten? Wat is de invloed van EU-taalregelgeving op taalminderheden, of bijvoorbeeld op nationaal taalbeleid ten aanzien van hoger onderwijs? Hoe heeft de EU-jurisprudentie zich op al die vlakken ontwikkeld afgelopen jaren? Welke taaleisen kan een lidstaat bijvoorbeeld wel en niet stellen binnen interstatelijk verkeer of ten aanzien van nationale onderdanen?

Tijdens dit ECER-seminar over Talen in het EU-recht zal onder meer nader worden ingegaan op bovengenoemde kwesties en is er alle ruimte voor deelnemers om hun praktijkvragen te stellen en in discussie te gaan.

Sprekers zijn (onder voorbehoud):

  • Stefaan van der Jeught - Persvoorlichter EU-Hof en Professor Europees Recht aan de Vrije Universiteit Brussel
  • Eva Meyermans Spelmans - Promovendus aan de Erasmus Rotterdam School of Law
  • Hanneke van Eijken - Universitair docent en senior onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht

De bijeenkomst zal worden afgesloten met een (netwerk)borrel.

Deelname aan ECER-bijeenkomsten staat open voor belangstellenden uit de overheid, rechterlijke macht en wetenschap. Deelnemers werkzaam bij de kerndepartementen krijgen voorrang bij plaatsing op de deelnemerslijst. Overige belangstellenden worden in eerste instantie op de wachtlijst geplaatst en kunnen bij voldoende beschikbare plaatsen alsnog op de deelnemerslijst geplaatst worden. Aanmelden kan door het sturen van een mail naar djz-ecer@minbuza.nl onder vermelding van naam, e-mailadres en functie/organisatie.

De bijeenkomst vindt plaats in Den Haag. Inloop start om 14:45 uur, het programma start om 15:00 uur en eindigt om 17:00 uur (met aansluitend een borrel).

Nadere (achtergrond)informatie over het seminar en het definitieve programma komt binnenkort ook beschikbaar via de ECER-site/activiteiten .