Voorjaarsvergadering NVER over nationale parlementen in de EU

Contentverzamelaar

Voorjaarsvergadering NVER over nationale parlementen in de EU

De rol van de nationale parlementen in de EU is een van de onderwerpen waarover de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht op 9 april 2010 haar voorjaarsvergadering houdt. Tijdens deze bijeenkomst zal worden gediscussieerd over de inmiddels gereed gekomen nationale rapporten over de onderwerpen voor het FIDE-Congres later dit jaar .

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: ‘the Role of National Parliaments in the EU’, ‘the Judicial Application of EC Competition Rules’ en ‘Public Capital and Private Capital in the EU’.

Bij het onderdeel over de rol van nationale parlementen in de EU komen Leonard Besselink (UU) en anderen tot de conclusie dat de rol van het Nederlandse parlement in de EU tot op heden bescheiden is gebleven. Lees hier het volledige rapport. Het ECER zal op 11 maart 2009 een seminar organiseren over dit thema.

Marc Fiersta (College van Beroep voor het Bedrijfsleven) en anderen analyseerden de toepassing van het EU-mededingingsrecht door Nederlandse rechters. Zij gaven antwoord op maar liefst 42 vragen met betrekking tot dit onderwerp. Lees hier het volledige rapport.

In haar rapport over publiek en privaat kapitaal in de EU behandelt Jenny Davidson (Allen & Overy) samen met ondermeer Patrick van den Berghe (ministerie van EZ) de voorziening van publieke diensten en de deelneming van de overheid in publieke en private ondernemingen. Lees hier het volledige rapport.

Voor dit laatste onderwerp zal de Nederlander Professor Piet Jan Slot (UL) optreden als algemeen rapporteur aan het congres van de Federation International de Droit Européen (FIDE), dat in november wordt gehouden in Madrid.