Website Belgisch voorzitterschap live

Contentverzamelaar

Website Belgisch voorzitterschap live

Vanaf 1 juli 2010 tot het einde van het jaar bekleedt België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie . Een speciale website bevat onder meer de prioriteiten, het programma en de kalender van het Belgische voorzitterschap.

België kiest met het webadres www.eutrio.be voor het gezamenlijke webadres dat de Spanjaarden, Belgen en Hongaren hebben opgericht. De Spanjaarden voerden echter hun website onder het adres www.eu2010.es. Hiervoor kreeg Spanje kritiek, omdat niet gekozen werd de domeinnaam .eu te gebruiken. De Belgen hebben zich echter blijkbaar weinig aangetrokken van de kritiek.

Spanje, België en Hongarije vormen een zogenoemd trio. Deze figuur is bedoeld om het voorzitterschap van de Raad te voorzien van continuïteit betreffende het voorzitterschap van de Raad]. De andere leden van de groep staan de lidstaat die voorzitter is in al zijn verantwoordelijkheden bij op basis van een gemeenschappelijk programma. De leden van de groep kunnen onderling tot andere regelingen besluiten.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon hebben de roulerende lidstaten niet langer het voorzitterschap van de Europese Raad en de Raad buitenlandse zaken. Deze functies worden bekleed door respectievelijk Herman van Rompuy (vaste voorzitter van de Europese Raad) en Catherine Ashton van (H)UpHolland (hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).