Weer goedkeuring van Europese Commissie voor wijziging van Nederlandse steunregeling op grond van de tijdelijke kaderregeling staatssteun

Contentverzamelaar

Weer goedkeuring van Europese Commissie voor wijziging van Nederlandse steunregeling op grond van de tijdelijke kaderregeling staatssteun

Met de goedkeuring wordt onder meer het totale budget voor steun aan door de coronapandemie getroffen bedrijven verhoogd en worden steunbedragen voor bedrijven actief in de primaire productie van landbouwproducten, in de visserij en in andere sectoren vastgesteld. Ook wordt duidelijk dat de steun op grond van de gewijzigde regeling voor 30 juni 2022 zal moeten worden verleend.

De Europese Commissie heeft geoordeeld dat de wijzigingen in een bestaande Nederlandse steunregeling voor door de pandemie van het coronavirus getroffen ondernemingen, in overeenstemming zijn met de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun .
De Commissie keurde de oorspronkelijke regeling goed in juni 2020 (
SA.57712 ), en de daaropvolgende wijzigingen in november 2020 (SA.59535), februari 2021 (SA.60166), maart 2021 (SA.62241), juni 2021 (SA.63257), juli 2021 (SA.63984), december 2021 (SA.100829) en de laatste keer ( zevende wijziging ) in januari 2022 (SA.101235). Het besluit over de goedkeuring van deze achtste wijziging komt binnenkort beschikbaar onder zaaknummer SA.101892 in het Staatssteunregister op de website van de Commissie over concurrentie.

Via de regeling wordt steun verleend in de vorm van rechtstreekse subsidies ter dekking van door de begunstigden gemaakte vaste kosten. Nederland heeft bij deze laatste wijziging nog enkele wijzigingen in de bestaande regeling aangemeld, waaronder met name (i) een verhoging van het totale budget met 1,9 miljard EUR; ii) een verlenging van de subsidiabele periode, zodat deze de maanden januari tot en met maart 2022 bestrijkt; en iii) het in aanmerking komen van begunstigden die tussen januari en maart 2022 een omzetdaling van ten minste 30% hebben gekend ten opzichte van dezelfde periode in 2019 of in 2020.

De Europese Commissie stelt dat de Nederlandse regeling, in haar gewijzigde vorm, nog steeds in overeenstemming is met de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling staatssteun. Met name is van belang dat de steun i) niet meer zal bedragen dan 290 000 euro per bedrijf dat actief is in de primaire productie van landbouwproducten, 345 000 euro per bedrijf dat actief is in de visserij en aquacultuur, en 2,3 miljoen euro per bedrijf dat actief is in andere sectoren, en ii) vóór 30 juni 2022 zal worden verleend.

De Europese Commissie kwam tot de conclusie dat de Nederlandse regeling in haar gewijzigde vorm noodzakelijk, passend en evenredig blijft om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen, overeenkomstig artikel 107, lid 3, onder b), EU-Werkingsverdrag en de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling.

Op grond hiervan heeft de Commissie de maatregelen goedgekeurd op grond van de EU-staatssteunregels. Meer informatie over de tijdelijke kaderregeling en andere maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de pandemie van het coronavirus aan te pakken, is hier te vinden.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie
Nieuwsbericht Permanente Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland
ECER-dossier : Staatssteun
ECER-bericht : Europese Commissie keurt wijziging van zeven bestaande Nederlandse steunmaatregelen goed (24 januari 2022)