Welke juridische vorm krijgen de garanties voor Ierland?

Contentverzamelaar

Welke juridische vorm krijgen de garanties voor Ierland?

De politieke toezeggingen aan Ierland met betrekking tot het Verdrag van Lissabon moeten worden omgezet naar juridisch bindende bepalingen. Deze opgave is een echte hersenkraker voor de juristen van de EU-instellingen en het Tsjechische voorzitterschap. Ierland hamert op waterdichte teksten. De Ieren zijn bovendien geïnteresseerd in een opt-out voor het gemeenschappelijk defensiebeleid. Gestreefd wordt de uitwerking klaar te hebben liggen vóór de Europese Raad in juni 2009.

Het is vooralsnog onduidelijk in welke juridische vorm de garanties gegoten worden. Er zouden speciale protocollen aan het Verdrag van Lissabon kunnen worden gehecht. Deze teksten zouden dan, indien mogelijk, geratificeerd moeten worden door de lidstaten bij het eerstvolgende EU-verdrag: de toetreding van Kroatië tot de EU (verwacht in 2010 of 2011).

In de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 11 en 12 december 2008 is opgenomen dat de noodzakelijke juridische garanties zullen worden gegeven op de volgende drie punten:

• het Verdrag van Lissabon verandert op geen enkele wijze en voor geen enkele lidstaat iets aan de reikwijdte of werking van de bevoegdheden van de Unie met betrekking tot belastingheffing;

• het Verdrag van Lissabon laat het veiligheids- en defensiebeleid van de lidstaten onverlet, ook het traditionele neutraliteitsbeleid van Ierland en de verplichtingen van de meeste andere lidstaten;

• een garantie dat de toekenning door het Verdrag van Lissabon van een juridische status aan het EU-Handvest van de grondrechten en de bepalingen van dat verdrag betreffende justitie en binnenlandse zaken de bepalingen van de Ierse grondwet inzake het recht op leven, en inzake onderwijs en gezin geheel onverlet laten.

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken heeft in een interview verklaard dat er een additionele optie is die ter discussie staat: een Ierse opt-out voor het Europese defensiebeleid. Toch is er ook twijfel bij de Ieren; de Deense regering heeft Ierland gewaarschuwd dat er veel nadelen kleven aan een dergelijke opt-out (Denemarken besloot in 1992 tot een opt-out voor het gemeenschappelijk defensiebeleid).