Werknemers langer met zwangerschapsverlof

Contentverzamelaar

Werknemers langer met zwangerschapsverlof

De Commissie wil de richtlijn uit 1992 over zwangerschaps- en bevallingsverlof wijzigen. Naar verluidt stuurt de Commissie aan op een periode voor betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof van 18 weken. Dat is vier weken meer dan in de huidige richtlijn en twee weken meer dan in Nederland.

Het voorstel tot wijziging van richtlijn 92/85/EEG maakt onderdeel uit van een pakket dat op 1 oktober zal worden gepresenteerd. De meeste andere lidstaten kennen (veel) langere verloven dan Nederland. Verder heeft de Commissie ook ambities met betrekking tot ouderschapsverlof, in het bijzonder vaderschaps- en adoptieverlof, maar die zal zij niet op 1 oktober 2008 presenteren. Eerst zijn de Europese sociale partners aan zet. Die hebben besloten om over ouderschapsverlof te gaan onderhandelen. Zij starten daarmee op 17 september a.s. Als het de sociale partners lukt om een akkoord te bereiken dan zal de Commissie dat vervolgens in een richtlijnvoorstel aan de Raad en het Europees Parlement voorleggen. Ook als de onderhandelingen onverhoopt stuk zouden lopen kan de Commissie alsnog zelf een voorstel doen. Voorlopig is dat allemaal nog niet aan de orde.

Naast het verlof komen er ook andere rechten voor zwangere of pas bevallen vrouwen in het voorstel voor de richtlijn. Zo wil de Commissie dat vrouwen het recht krijgen terug te keren naar dezelfde of een gelijkwaardige werkplek als die zij vóór de zwangerschap hadden. Ook moeten werkgevers worden verplicht rekening te houden met de nieuwe gezinssituatie.