Wijziging melding staatssteun

Contentverzamelaar

Wijziging melding staatssteun

De Commissie heeft nieuwe regels en formulieren vastgesteld voor de melding van staatssteun. Het e-postsysteem PKI wordt verplicht per 1 juli 2008. Ook verzoekt de Commissie om een niet-vertrouwelijke versie van de melding mee te sturen. Dit om verzoeken om openbaarheid van derden gemakkelijker te kunnen beantwoorden. Verder wordt de berekening van het renteperecentage bij terugvordering van steun gewijzigd. Van de lidstaten worden ook meer marktgegevens verlangd.

De nieuwe regels zijn opgenomen in Verordening (EG) Nr. 271/2008 van de Commissie van 30 januari 2008, die op 26 maart jl. is gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Zij treedt in werking op 14 april 2008. De nieuwe formulieren zijn te vinden in de bijlagen bij de verordening.