Wijzigingsvoorstel Wet Markt en Overheid naar Raad van State gestuurd voor advies

Contentverzamelaar

Wijzigingsvoorstel Wet Markt en Overheid naar Raad van State gestuurd voor advies

De Ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van de Wet Markt en Overheid. Overheden die een product of dienst vanwege het algemeen belang willen aanbieden onder de kostprijs, moeten ingevolge het wijzigingsvoorstel daarover eerst in gesprek gaan met ondernemers en de uiteindelijke keuze beter gaan motiveren. Daarmee bevordert het Nederlandse kabinet de eerlijke concurrentie tussen het bedrijfsleven en overheden.

Het Europese mededingingsrecht ( artikel 101 ev. EU-Werkingsverdrag ) kent in de vorm van hoofdstuk 4b (ook wel genoemd: de Wet Markt en Overheid) van de Nederlandse Mededingingswet ook een nationaalrechtelijke component specifiek gericht op overheden en overheidsbedrijven. Overheden kunnen namelijk ook zelf producten en diensten aanbieden op de markt. Ze zijn bijvoorbeeld actief bij het verhuren en exploiteren van sportcomplexen of bieden tegen betaling ligplaatsen in een jachthaven aan. Ze kunnen er daarbij voor kiezen om dergelijke activiteiten die in het algemeen belang plaatsvinden onder de kostprijs aan te bieden.

Uit een eerdere evaluatie van de wet Markt en Overheid ( artikel 25g-25ma van de Mededingingswet ) bleek dat overheden regelmatig, en soms zonder voldoende onderbouwing, gebruik maken van deze mogelijkheid om dergelijke activiteiten in het algemeen belang onder de kostprijs aan te bieden. Ook bleek uit de evaluatie dat ondernemers te laat of helemaal niet werden betrokken bij de besluitvorming.

Op grond van  het wijzigingsvoorstel moeten overheden op uniforme wijze motiveren waarom ze een activiteit onder de kostprijs willen aanbieden. Ze moeten bijvoorbeeld de gevolgen voor bedrijven zichtbaar maken. Ondernemers krijgen daarnaast meer inspraak vooraf omdat een openbaar aangekondigde consultatie verplicht wordt. Ook wordt een evaluatiebepaling aan de Wet Markt en Overheid toegevoegd zodat verleende uitzonderingen achteraf kunnen worden heroverwogen. Evaluaties leiden tot een besluit waar tegen bezwaar en beroep mogelijk is.

Met het wetsvoorstel voor wijziging van de wet Markt en overheid vervalt ook het huidige tijdelijke karakter van de Wet Markt en Overheid. De Ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel nu voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Meer informatie