Zweedse staatssteun voor lokale kranten goedgekeurd

Contentverzamelaar

Zweedse staatssteun voor lokale kranten goedgekeurd

Steun van de overheid aan kranten is een controversieel thema. Aan de ene kant zijn kranten van grote waarde voor de samenleving. Aan de andere kant zijn het commerciële bedrijven die moeten concurreren met andere nieuwsbronnen, zoals die op internet. Zweden heeft nu een regeling getroffen voor steun aan lokale kranten die volgens de Europese Commissie door de beugel kan.

In Zweden geeft de overheid al sinds 1971 subsidie aan lokale kranten, bijvoorbeeld aan de op één na grootste krant in een stad. Dit om te voorkomen dat alleen de grootste krant overleeft. Het doel van deze subsidies is om een pluriforme pers te verzekeren. Omdat Zweden deze steun al gaf voordat Zweden toetrad tot de EU, gaat het om zogenoemde ‘bestaande steun’. De Commissie kan hiervoor geen bindende, maar wel ‘dienstige’ maatregelen voorstellen om de steun in overeenstemming te brengen met de vereisten van de interne markt.

In juni 2010 stelde de Commissie Zweden voor de regeling aan te passen omdat de subsidies volgens de Commissie in strijd waren met de Europese mededingingsregels. Zeker in deze tijden, waarin ook de grote kranten te lijden hebben onder de economische situatie in Europa. De Commissie wilde een vermindering van de staatssteun en een proportioneel kader voor de subsidieverlening.

Hierop heeft Zweden maatregelen genomen, die door de Commissie met instemming zijn ontvangen:

  • een maximum aan totale steun voor lokale kranten (45 miljoen Zweedse kronen ipv 63.9 miljoen)
  • de steun mag maximaal 40% van de totale kosten dekken voor (middel)grote lokale kranten en 75% voor kleine kranten. Het kostenplaatje wordt berekend aan de hand van de marktsituatie van de specifieke lokale krant.
  • Notificatieplicht voor ontvangers van staatssteun, ook aan de Europese Commissie.