Zwitsers onder vuur vanwege quota’s Oost-Europese werknemers

Contentverzamelaar

Zwitsers onder vuur vanwege quota’s Oost-Europese werknemers

De EU heeft kritisch gereageerd op het voornemen van Zwitserland om in het komende jaar maximaal 2000 werknemers uit ‘nieuwe EU-lidstaten’ (lidstaten die in 2004 en 2007 zijn toegetreden) toe te laten. Het Alpenland wil gebruik maken van een noodremclausule in de afspraken die met de EU zijn gemaakt over personenverkeer tussen Zwitserland en de EU. In deze afspraken staat niet dat er onderscheid kan worden gemaakt naar nationaliteit.

In de afspraken tussen Zwitserland en de EU zijn verschillende overgangsregimes afgesproken  inzake het vrij verkeer van personen. Vanaf 2002 tot en met 2007 mocht Zwitserland de totale contingenten arbeidsmigranten uit EU-lidstaten beperken tot minimaal 15.000 langlopende verblijfsvergunningen (langer dan 1 jaar) en 115.000 kortlopende verblijfsvergunningen (tussen vier maanden en 1 jaar).

Tussen 2007 en 2014 geldt de formule dat indien het aantal nieuwe verblijfsvergunningen dat in een bepaald jaar is afgegeven aan arbeidsmigranten uit EU-lidstaten meer dan 10 % hoger is dan het gemiddelde over de drie voorgaande jaren, Zwitserland voor het volgende jaar het aantal nieuwe verblijfsvergunningen eenzijdig kan beperken tot het gemiddelde over de drie voorgaande jaren, vermeerderd met 5 %.  Zwitserland mag dus een plafond stellen bij een plotselinge/grote toename van het aantal arbeidsmigranten uit EU-lidstaten.

De bepaling is van toepassing op alle EU-lidstaten. Voor wat betreft de nieuwe lidstaten liep voor de ‘Laken-10’ de laatste overgangsperiode af op 30 april 2011. Roemenië en Bulgarije zitten nog in de overgangsperiodes maar de noodremclausule is ook op deze lidstaten van toepassing. Volgens de EU mag Zwitserland daarom geen onderscheid maken tussen lidstaten.

Bericht in de EUobserver

Bericht op Europolitics