Disclaimer

Disclaimer

De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan het Expertisecentrum Europees Recht (ECER), tenzij expliciet anders is vermeld. Aan de op de website opgenomen en via de links te ontsluiten informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het ECER. ECER heeft aan het opstellen van de inhoud van de websitepagina’s de uiterste zorg en aandacht besteed in het zo actueel, toegankelijk, correct en volledig mogelijk maken en houden daarvan. Desondanks is het mogelijk dat de informatie verouderd of onvolledig is of onjuistheden bevat. ECER aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Ook ECER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van de site of de inhoud van pagina’s die door externe links beschikbaar zijn gemaakt. Ook kan ECER niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van pagina’s van externe bronnen waarnaar verwezen wordt. ECER is een portal en geeft dus ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door- en onder eigen verantwoordelijkheid van- andere (overheids)organisaties worden onderhouden. Informatie die in dat kader essentieel is voor de gebruiker dient te allen tijde door gebruiker zelf gecontroleerd te worden bij de uitvoerende of verantwoordelijke instantie.

Indien gebruikers van de ECER-website informatie tegenkomen die niet duidelijk, niet juist of verouderd is, of wanneer specifieke informatie wordt  gemist, neem dan gaarne contact op met het ECER via djz-ecer@minbuza.nl