Begroting

Begroting

In tegenstelling tot veel andere internationale organisaties beschikt de EU in plaats van nationale bijdragen over 'eigen middelen'. Elk jaar wordt door de Raad en het EP een jaarlijkse begroting vastgesteld. Naast de jaarlijkse begroting worden ook plafonds vastgesteld voor een periode van vijf jaar: het meerjarig financieel kader. De EU-begroting is altijd in evenwicht: de uitgaven en inkomsten moeten gelijk zijn. De eigen middelen bestaan uit de afdrachten op basis van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI-sleutel), douaneheffingen, landbouwheffingen en BTW-afdrachten.

Links

Overzicht EU-thema Begroting

(documentatie, infobladen over wetgeving en juridische teksten)

Samenvattingen van de EU-wetgeving
Jurisprudentie van het EU-Hof
DG begroting
Jaarlijkse EU-begroting online
Persberichten van de Europese Commissie