Gelijke kansen

Gelijke kansen

Al sinds haar oprichting ziet de EU de bestrijding van discriminatie als een van haar dringendste taken. Hoewel directe of indirecte discriminatie door de Europese wetgeving als strafbaar feit is aangemerkt, worden in Europa dagelijks mensen op grond van willekeurige criteria in hun sociale leven of hun loopbaan belemmerd. Jarenlang heeft het accent gelegen op het voorkómen van discriminatie op grond van nationaliteit en geslacht. Sinds 1999 heeft de EU haar actiegebied en bevoegdheden uitgebreid tot discriminatie op grond van ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid.

Ui tgebreide informatie

Of ga direct naar:

Wetgeving

EU-instellingen en –organen

Publicaties, nieuwsbrieven en statistieken