Interne markt

Interne markt

Een van de doelstellingen van de EU is het tot stand brengen van een interne markt (artikel 3, lid 3, EU-Verdrag): een ruimte zonder binnengrenzen, waarin het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal gewaarborgd is volgens de bepalingen van het EU-Werkingsverdrag. Naast deze in artikel 26, lid 2, EU-Werkingsverdrag genoemde vrijheden is er, zoals blijkt uit artikel 63 EU-Werkingsverdrag, nog een vijfde vrijheid, namelijk het vrij betalingsverkeer.