Interne markt

De totstandbrenging van een interne markt binnen de EU stond vanaf de oprichting van de EU centraal (artikel 3, lid 3, EU-Verdrag). De interne markt is een ruimte zonder binnengrenzen, waarin het vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal gewaarborgd is volgens de bepalingen van het EU-Werkingsverdrag (artikel 26, lid 2, EU-Werkingsverdrag). Naast deze vier vrijheden is er, zoals blijkt uit artikel 63 EU-Werkingsverdrag, nog een vijfde vrijheid. Het gaat om het vrij betalingsverkeer.

 

 

 

In dit dossier vindt u de volgende (sub)pagina's: