Gemeenschappelijk asielbeleid

Europees gemeenschappelijk asielbeleid

Sinds het Verdrag van Amsterdam (1999) streeft de EU naar een gemeenschappelijk asielbeleid, dat gebaseerd is op solidariteit tussen de lidstaten en dat billijk is ten aanzien van de onderdanen van derde landen ( artikel 67, lid 2 EU-Werkingsverdrag).De harmonisatie van asielregels wordt gebaseerd op artikel 78 EU-Werkingsverdrag  en uitgewerkt in verordeningen en richtlijnen.

De belangrijkste instrumenten in het gemeenschappelijk Europees asielstelsel worden hier beschreven.

  1. Dublinverordening
  2. Procedurerichtlijn
  3. Kwalificatierichtlijn
  4. Opvangrichtlijn
  5. Schengengrenscode
  6. Eurodacverordening
  7. Terugkeerrichtlijn