Inleiding

1. Inleiding

Dit ECER-dossier wordt momenteel bewerkt. De informatie kan daardoor onvolledig of niet aanwezig zijn.

Artikel 2 van het EU-Verdrag benoemt de essentiële waarden waarop de Europese Unie berust. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen door een samenleving die – onder meer – wordt gekenmerkt door solidariteit. In de loop der tijd heeft het beginsel van solidariteit (of Europese solidariteit) zich gevestigd in verschillende deelonderwerpen van het EU-recht. Maar, wat houdt die solidariteit nou precies in? Welke verplichtingen vloeien voort uit het beginsel van solidariteit? En, is dit louter een politiek begrip, of is het ook juridisch afdwingbaar?

Dit ECER-dossier behandelt de diverse aspecten van Europese solidariteit. Die solidariteit komt tot uitdrukking in verschillende Europese instrumenten en artikelen uit de Europese Verdragen.

Het dossier is als volgt opgebouwd: