Uitleg per staatssteuncriterium

Uitleg per staatssteuncriterium

De hierna volgende toelichting op voornoemde -in de subtab "Wat is staatssteun - Inleiding" aangehaalde- 7 staatssteuncriteria betreft een aantal hoofdlijnen. Voor uitgebreidere achtergrondinformatie kunnen onder meer de in voornoemde subtab aangehaalde naslagwerken worden geraadpleegd, evenals de relevante ECER-berichten over staatssteun-actualiteiten en jurisprudentie genoemd in die subtab onder ‘Meer informatie staatssteun’.