03. Euratom-Verdrag

Banner - Euratom-Verdrag

© Rijksoverheid

Euratom-Verdrag

Op deze pagina:

Algemeen

De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) is opgericht om de onderzoeksprogramma's voor ontwikkeling en vreedzaam gebruik van kernergie van de lidstaten op elkaar af te stemmen. Euratom is opgericht op grond van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom-verdrag). Het Euratom-verdrag is voor onbeperkte tijd gesloten (artikel 208, Euratom-verdrag). 

De protocollen bij het Euratom-verdrag maken een integrerend onderdeel uit van het Euratom-verdrag (artikel 207, Euratom-verdrag). 

Overzicht van actuele links