Repertorium Verdrag van Lissabon

Afbeeldingsbanner - Verdrag van Lissabon - Repertorium

© Rijksoverheid

Repertorium Verdrag van Lissabon

Op deze pagina:

Inleiding

In dit onderdeel vindt u een overzicht per onderwerp van de Nederlandse parlementaire behandeling van het Verdrag van Lissabon. Hierbij zijn stukken geknipt en geplakt uit Kamerstukken. Het is een bewerking omwille van de leesbaarheid. In het onderdeel Goedkeuring door het Parlement kunt u de volledige teksten van de parlementaire behandeling raadplegen. 

Inhoudsopgave

Onder het kopje Totstandkoming vindt u de algemene overwegingen van de Nederlandse regering over het Verdrag van Lissabon en de totstandkoming van het Verdrag na de afwijzing van het Grondwettelijk Verdrag door de Nederlandse bevolking in 2005. 

Onder het kopje Grondwettelijke aspecten vindt u de delen van de parlementaire behandeling die gaan over de verhouding van het Verdrag van Lissabon tot de Nederlandse grondwet en het Nederlandse staatssrecht, alsmede de verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. 

Onder het kopje Institutionele aspecten vindt u de delen van de parlementaire behandeling die gaan over de samenstelling en de bevoegdheden van de instellingen van de EU en de procedures van het Europese wetgevingsproces.

Onder het kopje Beleidsvelden vindt u de delen van de parlementaire behandeling die gaan over de beleidsvelden van de EU.

Naar boven