Verdrag-lissabon Image

Verdrag van Lissabon

Het Verdrag van Lissabon is totstandgekomen in 2007 en in werking getreden op 1 december 2009. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden geldt het Verdrag, met Protocollen en Bijlagen, alleen voor Nederland, meer precies: het grondgebied van Nederland in Europa.

Het Verdrag van Lissabon wijzigde het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Het laatste verdrag heet voortaan: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
Via het menu hierboven vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

  • de verdragsteksten/ geconsolideerde versies van de verdragen
  • De nationale goedkeuringsprocedure en overige informatie aan het Parlement
  • Parlementaire behandeling naar onderwerp: het ECER biedt u een overzicht naar onderwerp van de parlementaire behandeling van het Verdrag van Lissabon.
  • IGC: de officiële stukken die in het kader van de Intergouvernementele Conferentie zijn uitgewisseld
  • EU-Grondwet: dit onderdeel geeft toegang tot de officiële stukken die tijdens de totstandkoming van de Grondwet voor Europa zijn uitgewisseld en de Nederlandse kamerstukken daarover.