IGC 2007

IGC 2007

De officiële documenten van de Intergouvernementele Conferentie 2007 en de ontwerpteksten van het wijzigingsverdrag zijn te vinden op de website van de Raad. Klik op de banner rechts op deze pagina.

Laatste teksten

Op 13 december 2007 is het Verdrag van Lissabon ondertekend. Klik hier voor de versie in het Publicatieblad van de EU. Nadien zijn nog rectificaties verschenen. Ook zijn geconsolideerde versies verschenen, waarop ook weer herziene versies zijn gekomen. 

Tijdschema IGC

Op 23 juli is de Intergouvernementele Conferentie (IGC) van start gegaan om de afspraken van de Europese Top uit te werken. Het beoogde wijzigingsverdrag zal nieuwe bepalingen bevatten voor het Verdrag betreffende de Europese Unie. Het EG-Verdrag wordt omgevormd tot een Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Er is haast bij, want eind oktober moet het wijzigingsverdrag worden ondertekend. Na ratificatie door de lidstaten moet het vóór 2009 in werking treden. Dan zijn de nieuwe verkiezingen voor het Europees Parlement en treedt een nieuwe Commissie aan.

Mandaat voor de IGC

De staatshoofden en regeringsleiders hebben op de Europese Top van juni 2007 overeenstemming bereikt over een routekaart voor de aanpassing van de EU- en EG-Verdragen. Daarvoor is een gedetailleerd mandaat opgesteld. Een aantal elementen uit de EU-Grondwet wordt overgenomen. De rest gaat in de prullenbak. Dat was een belangrijke Nederlandse wens. Ook op andere punten is de Nederlandse inzet grotendeels gehonoreerd. Nationale parlementen krijgen meer zeggenschap over Commissie-voorstellen. Ook worden zij meer betrokken bij besluiten om over te gaan van besluitvorming bij unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid. Bij de toelating van nieuwe landen zal meer gelet worden op de vereisten voor het lidmaatschap. Een protocol geeft regels voor de diensten van algemeen (economisch) belang. De EU-bevoegdheden worden verduidelijkt. Verder wordt het Handvest van de Grondrechten juridisch verbindend. Het onduidelijke primaat van het gemeenschapsrecht verdwijnt uit het verdrag naar een verklaring. De EU treedt toe tot het EVRM. Ook wordt uitdrukkelijk bevestigd dat de EU rechtspersoonlijkheid heeft. En o ja, de Europese Gemeenschap wordt opgeheven. De komende maanden zullen de afspraken in een IGC worden omgezet in verdragsteksten

  • Lees hier de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad. Het mandaat voor de IGC vindt u hier.