Repertorium Verdrag van Lissabon

Thematische ordening van de parlementaire behandeling van de Goedkeuringswet van het Verdrag van Lissabon

Het ECER biedt u een overzicht per onderwerp van de Nederlandse parlementaire behandeling van het Verdrag van Lissabon. Hierbij zijn stukken geknipt en geplakt uit Kamerstukken. Het is een bewerking omwille van de leesbaarheid. Het ECER wil op korte termijn de items aanvullen met belangrijke passages uit de debatten met de beide Kamers. Voor de volledige teksten van de parlementaire behandeling klik hier.

De onderwerpen zijn in de eerste plaats onderverdeeld naar (zie ook het menu links):

  • Totstandkoming: onder dit kopje vindt u de algemene overwegingen van de regering over het Verdrag van Lissabon en de totstandkoming van het Verdrag na afwijzing van het Grondwettelijk Verdrag door de Nederlandse bevolking in 2005.
  • Grondwettelijke aspecten: hier vindt u de delen van de parlementaire behandeling die gaan over de verhouding van het Verdrag van Lissabon tot de Nederlandse grondwet/staatstrecht, alsmede de verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
  • Institutionele aspecten: de samenstelling en bevoegdheden van de instellingen van de EU na het Verdrag van Lissabon + de procedures van het Europese wetgevingsproces.
  • Beleidsvelden: overzicht per beleidsveld.