Verdragsteksten/ geconsolideerde versies

EU-verdrag en EU-Werkingsverdrag (geconsolideerde versies)

EU-Handvest van de Grondrechten

EURATOM-verdrag

Verdrag van Lissabon (Nederlands en andere talen, met rectificaties)
(NB: de tekst van het originele Verdrag van Lissabon is de oorspronkelijke juridische tekst)