Handige documenten

Handige documenten

Op deze pagina zijn handige documenten bijeenbracht die nuttig zijn bij de voorbereiding en ondersteuning van het voorzitterschap.

In de map "handleidingen" kunt u handleidingen van het secretariaat-generaal van de Raad raadplegen over o.a. de organisatie van de werkzaamheden van de Raadsinstanties; de behandeling van impact assessments in raadwerkgroepen en de gewone wetgevingsprocedure; alsmede Nederlandse richtsnoeren en vuistregels voor institutionele vraagstukken (op het gebied van comitologie en externe betrekkingen) die tijdens een raadwerkgroepen kunnen opkomen. Daarnaast vindt u hier ook een wegwijzer van het Europees Parlement over de gewone wetgevingsprocedure.

In de map "interinstitutionele akkoorden en gemeenschappelijke verklaringen" vindt u de diverse afspraken die de drie instellingen hebben gemaakt over de manier waarop zij samenwerken in het wetgevend proces.

Ook inzicht in de spelregels van de Raad, het Europees Parlement en de Commissie onmisbaar. In de map "reglementen van orde" vindt u de interne regels van de drie instellingen.