Informatie

Informatie

Op deze pagina is nuttige informatie bijeengebracht in het kader van het Voorzitterschap.

In de map “Raad van de Europese Unie” treft u algemene informatie aan over o.a. het Roulerend voorzitterschap van de Raad en de stemprocedures die binnen de Raad gelden.

Daarnaast vindt u op deze pagina meer informatie over de prioriteiten van het Nederlandse voorzitterschap en relevante kamerstukken.