Seminars

ECER-infobijeenkomsten Nederlands EU-voorzitterschap 2016

Het ECER organiseerde in 2015 een reeks juridische verdiepingsbijeenkomsten over EU-institutionalia in het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap 2016. Maar, zoals u van ons gewend bent: met een praktische bril. Hieronder vindt u het programma.

Voorjaar 2015:

AprilAlgemene informatie over het voorzitterschap – (o.a.) de rol, verplichtingen en rechten van Nederlandse vertegenwoordigers, het wetgevingsprogramma en andere prioriteiten

Mei Instellingen en Besluitvormingsprocedures – Raad van de Europese Unie, Europese Commissie, Europees Parlement, EU-Hof; alsmede de praktijk van het EU-wetgevingsproces, met bijzondere aandacht voor de gewone wetgevingsprocedure.

 

Najaar 2015:

  • Samenwerking Raad met het Europees Parlement - Hoe is de samenwerking geregeld met het EP in wetgevingsprocedures en trilogen. Welke bevoegdheden hebben het EP en EP-comités? Etc.
  • Agenda-setting – (o.a.) hoe worden de agenda’s van de Raad, het Coreper en van de Raadswerkgroepen/comités opgesteld en ingedeeld? Kun je gemakkelijk nieuwe dingen opnemen, wat zijn de beperkingen? Welke rol speelt het Raadssecretariaat? En wat betekenen de verschillende agendatermen? Etc.
  • Vergaderregels en stemregels - (o.a.) uitleg over het reglement van orde van de Raad (incl. Coreper) en van het Europees Parlement. Wat zijn de stemregels in de Raad en wanneer worden deze toegepast? Welke zijn de respectievelijke rollen van het Voorzitterschap en het Raadssecretariaat?
  • Delegatie en uitvoering (comitologie) - Wanneer mogen bevoegdheden aan de Commissie worden overgedragen om nadere regelgeving vast te stellen? Kies je dan voor delegatie of uitvoering? Welke controlebevoegdheden hebben Raad en EP? Hoe werken uitvoeringscomités en expertgroepen? Waar vind je relevante informatie? Etc.
  • Externe betrekkingen - (o.a.) mandaten, ondertekening, sluiting van verdragen, vertegenwoordiging en woordvoering.