Zoeken in Agenda

Web content search

03 mei

Consultatie over een Europese (digitale) ruimte voor gezondheidsgegevens

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. Een betere toegang tot en uitwisseling van gezondheidsgegevens is essentieel om de toegankelijkheid, de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg te vergroten, om innovatie op het gebied van gezondheid en zorg te stimuleren voor betere behandelingen en resultaten, en om innovatieve oplossingen te bevorderen die gebruikmaken van digitale technologieën, waaronder artificiële intelligentie. Het verzamelen van, de toegang tot en het gebruik en hergebruik van gezondheidsgegevens in de gezondheidszorg brengt specifieke uitdagingen met zich mee, met name wat betreft het vinden van de juiste balans tussen maatregelen ter bevordering van gegevensdeling en het beschermen van de belangen en rechten van personen, onder andere wat hun persoonsgegevens betreft. Om ervoor te zorgen dat bij het opstellen van een rechtskader voor een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens alle mogelijke standpunten in aanmerking worden genomen en om transparantie en verantwoordingsplicht te waarborgen, nodigt de Commissie alle geïnteresseerde personen en belanghebbenden uit om hun standpunten en ervaringen te delen. Die inzichten, standpunten en getuigenissen kunnen een belangrijke bijdrage vormen voor de effectbeoordeling naar aanleiding van het voorstel voor een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens voor wat betreft de op te lossen problemen en de te overwegen beleidsopties en hun mogelijke gevolgen.

De consultatie loopt van 3 mei tot 26 juli 2021.