Zoeken in Agenda

Web content search

04 mei

Consulatie over grensoverschrijdende gezondheidszorg en rechten van patiënten

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie is een consultatie gestart ter ondersteuning van de huidige evaluatie van de richtlijn betreffende de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (Richtlijn 2011/24/EU), die tot doel heeft de toegang tot veilige en hoogwaardige gezondheidszorg in een ander EU-land te vergemakkelijken. De richtlijn beoogt patiënten meer mogelijkheden te bieden om in de hele EU geplande gezondheidszorg te ontvangen, ook in buurlanden en grensregio’s, en om patiënten in staat te stellen om bij hun nationale gezondheidsstelsel of hun zorgverzekeraar om terugbetaling te vragen. Ook wil de richtlijn een aanzet geven tot Europese samenwerking op het gebied van zeldzame ziekten, onder meer door de oprichting van Europese referentienetwerken voor zeldzame, weinig voorkomende en complexe ziekten. De Europese Commissie nodigt alle geïnteresseerde personen en belanghebbenden uit om hun standpunten en ervaringen met het zoeken naar geplande gezondheidszorg in de hele EU of in het kader van EU-samenwerking op het gebied van zeldzame ziekten, te delen. De input kan belangrijke informatie en inzichten opleveren over de effecten en resultaten van de richtlijn en over eventuele problemen bij de uitvoering of toepassing ervan. Bij de evaluatie zal worden nagegaan hoe de EU-regels werken, met name wat betreft de toegang van patiënten tot veilige en hoogwaardige gezondheidszorg in een ander EU-land en aangaande de bevordering van de samenwerking tussen nationale zorgaanbieders, ook op het gebied van zeldzame ziekten en Europese referentienetwerken.

De consultatie loopt van 4 mei tot 27 juli 2021.