Zoeken in Agenda

Web content search

12 mei

Consultatie over een EU-Verklaring over Digitale principes

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over de in maart 2021 gepubliceerde mededeling over het Digitale Kompas 2030. Daarin staan een visie, doelen en instrumenten voor een humanere, duurzamere en welvarende digitale toekomst voor Europa tegen 2030. De mededeling stelt een aantal acties voor, waaronder in een hoofdstuk over Digitaal Burgerschap een voorstel om een set digitale principes te formuleren die een Europese digitale maatschappij zouden moeten vormen door een gezamenlijke interinstitutionele Verklaring van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad (op basis van een voorstel van de Commissie). De consultatie is bedoeld om meningen en standpunten van belanghebbenden te verzamelen of de formulering van een dergelijke set Europese digitale principes en om het debat hierover op gang te brengen. De resultaten van de consultatie dienen als input voor het voorstel van de Commissie voor de verklaring.

De consultatie loopt van 12 mei tot 2 september 2021.