Zoeken in Agenda

Web content search

19 mei

Consulatie over een initiatief over de blauwe bio-economie en een duurzame en sterke algensector in de EU

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over een initiatief van de Commissie waarin wordt geschetst hoe de EU de duurzame productie, veilige consumptie en innovatieve toepassing van algen en producten op basis van algen kan bevorderen. De sector kan zo een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Europese Green Deal, de overgang naar een groene, circulaire en koolstof neutrale EU en het herstel na de coronacrisis. Doel van de raadpleging is om feiten, standpunten en meningen te verzamelen over de uitdagingen met betrekking tot de productie en consumptie van algen, alsook opties en voorkeuren voor het aanpakken van deze uitdagingen. Bedoeling is om zoveel mogelijk stemmen van de betrokken sector, overheid, maatschappelijk middenveld, onderzoekers, ngo's en EU-burgers te horen en om nadere informatie te verzamelen, zoals routekaarten, beleidsnota's en studies en analyses van beleid, acties en technologie. De raadplegingsstrategie is gericht op uiteenlopende relevante vertegenwoordigers vanuit de algensector, zoals producenten, toeleveranciers, verwerkende bedrijven, eindgebruikers, op onderzoeksinstellingen, de academische wereld, brancheorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en op betrokken autoriteiten van de lidstaten.

De consultatie loopt van 19 mei tot 11 augustus 2021.