Zoeken in Agenda

Web content search

19 mei

Consultatie over verordening over grensoverschrijdende gezinssituaties en erkenning van ouderschap

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een openbare raadpleging over een voorstel voor een verordening die ervoor moet zorgen dat wanneer het ouderschap in een bepaald EU-land is gevestigd, dit in de hele EU wordt erkend, zodat kinderen hun rechten in grensoverschrijdende situaties behouden, ook wanneer het gezin waartoe zij behoren, binnen de EU reist of verhuist.  De raadpleging richt zich vooral tot burgers, organisaties en maatschappelijk middenveld, ambtenaren, universiteiten, beoefenaars van juridische beroepen betrokken bij bij kinderrechten, mensenrechten, familierecht en rechten met betrekking tot de burgerlijke staat. Meedoen aan de consultatie kan door middel van het invullen van een online-vragenlijst.

De consultatie loopt van 19 mei tot 11 augustus 2021.