Zoeken in Agenda

Web content search

19 jul

Consultatie over de evaluatie van de richtlijn slachtofferrechten

Activiteitendata
-
online

Evenement

19 jul

Consultatie over herziening van de EU-regels over toegankelijke web- en digitale inhoud voor mensen met een handicap

Activiteitendata
-
online

Evenement

31 aug

Consultatie over een Noodplan voor vervoer

Activiteitendata
-
online

Evenement

26 jul

Consultatie over geïntegreerd waterbeheer- herziene lijsten van stoffen die oppervlakte- en grondwater verontreinigen

Activiteitendata
-
online

Evenement

27 jul

Consultatie over bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering- Europese regels over Publiek Private Partnerschappen (PPS)

Activiteitendata
-
online

Evenement

09 sep

Consultatie over wijziging van de EU-Verordening over onwettige extraterritoriale sancties

Activiteitendata
-
online

Evenement

28 sep

Consultatie over een digitaal ecosysteem

Activiteitendata
-
online

Evenement

06 okt

Consultatie over een ontwerpvoorstel om de uitvoering van steunmaatregelen (AGVV) ter bevordering van de groene en digitale transitie verder te vergemakkelijken

Activiteitendata
-
online

Evenement

27 sep

Consultatie over toeristische diensten- kortetermijnverhuur (RBB)

Activiteitendata
-
online

Evenement

23 sep

Consultatie over Luchtkwaliteit-herziening van de EU-regels

Activiteitendata
-
online

Evenement

28 sep

Consultatie over de herziening van de algemene geneesmiddelenwetgeving van de EU

Activiteitendata
-
online

Evenement

05 okt

Consultatie over illegale handel in wilde dieren en planten- EU actieplan

Activiteitendata
-
online

Evenement

05 okt

Consultatie over het Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie 2014-2020 (eindevaluatie)

Activiteitendata
-
online

Evenement

04 okt

Consultatie over digitalisering van de energiesector- EU actieplan

Activiteitendata
-
online

Evenement

Toont 1 - 14 van 14 resultaten.