‘The full Monti’ moet interne markt een boost geven

Contentverzamelaar

‘The full Monti’ moet interne markt een boost geven

Met de langverwachte ‘Akte voor de interne markt’ (Single Market Act) wil de Europese Commissie de interne markt een opkikker geven. Een nieuwe strategie moet het toezicht op implementatie van EU-regelgeving verbeteren. Het pakket is gebaseerd op aanbevelingen van Mario Monti, voormalig Eurocommissaris voor interne markt en mededinging. De komende vier maanden zijn ingeruimd om te debatteren over het stuk. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen.

Met de Single Market Act wil de Europese Commissie de economische integratie van de lidstaten versnellen. In totaal 50 voorstellen moeten dit bewerkstelligen. Zonder doeltreffende handhaving van de regels zou volgens de Commissie de interne markt vastlopen. Het project loopt samen met een verslag van Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie) over het EU-burgerschap en de problemen waar EU-burgers tegenaan lopen als zij gebruik maken van hun rechten als burger van de Unie.
De Commissie schrijft in haar persbericht:

‘De EU-lidstaten zijn verantwoordelijk voor de tijdige en correcte omzetting van het Europese recht in nationale wetgeving. Naast de gewone handhavingsmaatregelen zal de Commissie ook een voortdurende dialoog aangaan met de lidstaten, onder meer over de wederzijdse evaluatie van EU-wetgeving en alternatieve systemen van geschillenbeslechting.

Om dit debat aan te zwengelen lanceert de Commissie in heel Europa met alle belanghebbenden een discussie over het internemarktpact.’

Dit wordt uitgewerkt in paragraaf 3 van het document waarin de Commissie een nieuwe visie op ‘governance’ van de interne markt uitwerkt:

De Commissie wil

  • Een nieuwe strategie voor implementatie van EU-regelgeving in de lidstaten en het toezicht daarop
  • Dat infractieprocedures van de Commissie een veel snellere omlooptijd hebben
  • Dat de lidstaten hun implementatieachterstand voor interne markt-richtlijnen terugbrengen tot 0,5 %.
  • Er moet systematisch gebruik worden gemaakt van projecten als SOLVIT en de EU-pilot.

De Commissie heeft een speciale website gelanceerd voor de Single Market Act.