Accessibility

Toegankelijkheid

Bij de bouw van deze website is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

Hiertoe is deze website getoetst op de toepassing van de zogenoemde Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. Uit de toets blijkt dat de website aan de meeste richtlijnen voldoet, maar dat nog een aantal verbeteringen mogelijk zijn.

U kunt het document hier downloaden

Wij werken momenteel aan deze verbeteringen en verwachten de werkzaamheden zo spoedig mogelijk af te ronden.