Over het ECER

Over het ECER

Het Expertisecentrum Europees Recht is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken.

De ECER-website is de 'one-stop-shop' voor departementen met informatie over Europees recht en de praktische aspecten daarvan. Informatie uit vele bronnen wordt hier samengebracht en op een toegankelijke manier ontsloten en toegelicht.
Daarnaast organiseert het ECER seminars en cursussen en verzorgt het een nieuwsbrief.

De informatie op deze website is specifiek bedoeld voor de medewerkers van de kerndepartementen. Ook belangstellenden van buiten de ministeries kunnen het grootste gedeelte van de website raadplegen en kennis nemen van de beschikbare informatie. Echter, vanwege de beperkte capaciteit van het ECER kan alleen ondersteuning worden geboden aan de primaire doelgroep van het ECER: medewerkers van de Haagse departementen. Deze medewerkers kunnen eventuele vragen over- of suggesties voor websitecontent mailen naar djz-ecer@minbuza.nl   

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de ECER-nieuwsbrief, zodat zij automatisch op de hoogte blijven van het laatste Europeesrechtelijke nieuws en de activiteiten van het ECER. Aanmelden voor de ECER-nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen aan djz-ecer@minbuza.nl .